Woonoverlast: een onderschat probleem

Woonoverlast komt in allerlei vormen voor, zoals geluidsoverlast, druggerelateerde overlast, intimidatie, bedreigingen, stank en geschreeuw van jongeren. Niet zelden leidt woonoverlast tot stress, lichamelijk letsel, zware mishandeling en zelfs doodslag. Te vaak reageren overheid (politie en gemeenten) en woningcorporaties te laat of helemaal niet. Het probleem wordt afgedaan als een “sociaal probleem tussen buren onderling” waar de burgerlijke rechter zich maar over moet buigen.

Overlast in buurt

Gemiddeld heeft 5% van de bewoners in Nederland  “vaak” overlast van omwonenden. In een aantal politieregio’s is dat zelfs 9%! Daarnaast geeft bijna 28,7% aan “wel eens” overlast te ervaren. In sommige regio’s is dat met 32% beduidend hoger, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2016.

Overlast door buurtbewoners

Burenoverlast staat op de tweede plaats van sociale overlast, na overlast door hangjongeren.
overlast-2016

Bron: Veiligheidsmonitor 2015 CBS