Contact

De oprichting van het Landelijk Platform Woonoverlast is een initiatief van Jur Verbeek en Riet van Loon.  Zij vormen het Team Woonoverlast dat ondersteuning verleent bij het totstandkomen van een adequate aanpak van woonoverlast.

Professionals en inhoudelijk betrokkenen

Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijke aanpak van woonoverlast in uw gemeente of regio? Op zoek naar inspiratie en ideeën daarvoor? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Ook uw suggesties, opmerkingen en ideeën zijn welkom. Mist u informatie, laat het weten. Zo bouwen we samen aan een dynamisch Landelijk Platform Woonoverlast.

Overlast van omwonenden?

Als u overlast ervaart, dan kunt u hier tips vinden over wat u kunt doen.

Pers

Voor persvoorlichting kunt u contact opnemen met Riet van Loon of Jur Verbeek.

Contactgegevens:

Riet van Loon (Projectleider Landelijk Platform Woonoverlast)
info@platformwoonoverlast.nl
06-30858026

Jur Verbeek
jurverbeek@hotmail.com
06-25657682

Stichting Beheer Landelijk Platform Woonoverlast

Voorzitter: Dhr. R. van Boekhoven
Secretaris: Dhr. J. Verbeek
Penningmeester: Mevr. A. van der Aa

U kunt ook onderstaand formulier invullen en verzenden: