Buurtbemiddeling

Het merendeel van woonoverlast situaties kan door middel van preventieve maatregelen worden opgelost. Denk hierbij aan informeren en gesprekken die bewoners, buurtcommissies, huismeesters, buurtregisseurs, mediators, wijkagenten, zorginstellingen en dergelijke met de overlastgever(s) hebben. De overlast wordt besproken (de overlastgever is zich vaak niet bewust van zijn of haar gedrag), er worden afspraken gemaakt waarna de overlast doorgaans afneemt en stopt.

Bemiddeling of mediation

In de aanpak van woonoverlast is buurtbemiddeling of mediation een veel voorkomend en uitermate belangrijk onderdeel. Door de inzet van bemiddeling kan worden voorkomen dat de relatie tussen buren zó verslechterd, dat de zaak escaleert met alle gevolgen van dien voor buren en de inzet van politie, gemeente en woningcorporaties.

Voor tips en trucs voor buren en waar buurtbemiddeling te vinden, ga naar Problemen met je buren

Voor meer informatie over buurtbemiddeling, zoals ervaringen met deze vorm van bemiddeling, een handleiding voor professionals die buurtbemiddeling willen gaan opzetten en buurtbemiddeling bij jongeren, verwijzen we naar het dossier buurtbemiddeling van het CCV.

Buurtbemiddeling als onderdeel in de aanpak van woonoverlast vraagt afspraken met woningcorporaties, gemeenten en zorg over:

  • de doorgeleiding van meldingen waar buurtbemiddeling een oplossing kan zijn
  • de communicatie over het resultaat naar de partners
  • de vervolgstappen die de partners ondernemen in het geval van een mislukte bemiddeling.

Er zijn meerdere varianten in het doorverwijzen naar buurtbemiddeling, zie: Varianten in doorverwijzen.

Geluidsmeter

Bij burenruzies wil er nog wel eens discussie ontstaan over de mate van geluidsoverlast die wordt veroorzaakt. De keuze kan gemaakt worden om een geluidsmeter in te zetten. Wees je er wel van bewust dat bij het inzetten van de geluidsmeter ook een keuze wordt gemaakt wie “de overlasthebber is”. Meer informatie is te vinden in de Handreiking inzet van de geluidsmeter en in de Presentatie Meten van burenlawaai.

Andere instrumenten

verwarde overlastgever

Buurtbemiddeling in Nederland (bron: het CCV)