Wat is woonoverlast?

Er is sprake van woonoverlast als een bewoner zich regelmatig zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee het woongenot van omwonenden verstoort en/of hun vrijheid belemmert.

Aanpak woonoverlast voor een prettige en veilige wijk!

Het Landelijk Platform Woonoverlast wil dat buren prettig en veilig kunnen wonen. Overlast heeft impact op bewoners en een negatieve weerslag op de sfeer in de wijk. Het oplossen van langlopende overlastproblematiek helpt zowel de overlasthebbers, als de overlastgever(s). Het goed aanpakken en oplossen van woonoverlast geeft een boost aan het leven van de bewoners in de wijk.                                                        

Wilt u als bewoner van gedachten wisselen over uw overlastsituatie? Bel dan 0900-0305

Netwerk van professionals

Het Landelijk Platform Woonoverlast is een netwerk van professionals vanuit gemeente, woningcorporaties, politie, GGD, GGZ, zorginstellingen en sociale/wijkteams die vanuit de praktijk te maken hebben met overlast in de woonomgeving en personen met verward gedrag.

 

Wij bieden:

  • 1e hulp bij casus
  • Interim Casusregie en Coaching
  • Het ontwikkelen van een (verbeterde) aanpak van woonoverlast
  • Het organiseren van werkateliers en trainingen

 

Door onafhankelijke, ervaren, verbindende en vooral praktische experts. Meer informatie.

Overlast in buurt

Gemiddeld heeft 5% van de bewoners in Nederland  “vaak” overlast van omwonenden. In een aantal politieregio’s is dat zelfs 9%! Daarnaast geeft bijna 28,7% aan “wel eens” overlast te ervaren. In sommige regio’s is dat met 32% beduidend hoger. Zie voor recente informatie Veiligheidsmonitor 2017

Overlast door buurtbewoners

Burenoverlast staat op de tweede plaats van sociale overlast, na overlast door hangjongeren.
overlast-2016

Bron: Veiligheidsmonitor 2015 CBS

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden.

Laatste nieuws