Kwaliteitscriteria aanpak woonoverlast


Wanneer is de aanpak van jou en je partners goed? Waar moet je aan denken als je, samen met de partners, de aanpak wilt invoeren in jouw gemeente? Hoe meet je de kwaliteit van de aanpak? En aan welke criteria kun je de aanpak toetsen?

Op basis van kennis en ervaring van woonoverlast professionals en ketenorganisaties zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld. De criteria zijn vervolgens getoetst in een werkbijeenkomst van het Landelijk Platform Woonoverlast, met als deelnemers medewerkers van woningcorporaties, gemeenten (meldpunt overlast Den Haag en gemeentelijke ombudsman Amsterdam), Nationale Ombudsman, GGZ Nederland en Radar/artikel 1.

De criteria

  • Eén lokaal herkenbaar meldpunt voor woonoverlast voor burgers
  • Verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente; partners nemen deel
  • Er is doorzettingsmacht georganiseerd voor complexe zaken
  • Burger wordt goed geïnformeerd
  • Er zijn afspraken over resultaten van bestuur, partners en samenleving

Zie verder de factsheet 5 criteria in de aanpak van woonoverlast waarin de criteria zijn aangevuld met praktische handreikingen.

Voor vragen over de criteria, neem contact op met Riet van Loon info@platformwoonoverlast.nl

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden