21-11-2013  Treiteraanpak Amsterdam inspireert andere gemeenten

Treiteraanpak+logo+(2)Een awarekastje voor slachtoffers, cameratoezicht corporaties en gemeente, contactverbod OM bij schorsing preventieve hechtenis treiteraar: deze en andere instrumenten kwamen aan de orde op de expertbijeenkomst in Amsterdam. Aan de hand van een uitspraak van de rechter voor een huisuitzetting nam de jurist de deelnemers mee in het nut en noodzaak van dossiervorming. De aanpak werd toegelicht en knelpunten besproken (Presentatie). Na een drankje van het LPW keerden de aanpakkers van woonoverlast uit Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Hilversum, Deventer, Kampen wijzer weer huiswaarts. Meer informatie over de Treiteraanpak.

14-11-2013  Regio Groningen verkent de aanpak van woonoverlast

Zo’n 120 enthousiaste deelnemers vanuit justitie, zorg, politie, woningcorporaties en openbaar bestuur maakten met elkaar kennis en deelden in Groningen ervaringen in de aanpak van woonoverlast. Deze bijeenkomst is vanuit het Veiligheidshuis Groningen www.veiligheidshuisgroningen.nl in samenwerking met het LPW  georganiseerd.

“Grenzen stellen aan overlastgevend gedrag” met deze woorden opende Burgemeester Swart van Zuidhorn de inspirerende bijeenkomst in het Wijkcentrum in Groningen. Deze woorden zijn vervolgens ondersteund door Jur Verbeek en Riet van Loon van het LPW met een pleidooi om de samenwerking in de keten goed te organiseren en de verantwoordelijkheid voor de aanpak bij de gemeente te beleggen. Presentatie

Andries Nederhoed, wijkagent in Groningen lichtte vervolgens  toe hoe de samenwerking tussen de partijen in de praktijk werkt en de successen die daarmee worden behaald. Met aansprekende voorbeelden verhaalde Michel Vols (RUG, www.openbareorderecht.nl) welke instrumenten ingezet kunnen worden in de aanpak van woonoverlast. Karelien Raben en Kjest Herder (Trajectum) bespraken interactief op welke wijze met LVB-overlastgevers omgegaan kan worden Presentatie.

Na de plenaire sessie gingen de deelnemers uiteen in verdiepingssessies (Programma):

  • Van bemoeizorg naar groeizorg (Gerard Lohuis)
  • Instrumenten (Michel Vols, Fac. Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen )
  • Woningcorporatie “Mogelijkheden en middelen” (Anna Smit, De Huismeesters)
  • LVB aanpak en woonoverlast (Trajectum, Kjest Herder)
  • Aanpak Rotterdam (Jur Verbeek, Landelijk Platform Woonoverlast)

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Aedes, het CCV, en de sponsoren van het Landelijk Platform Woonoverlast.

03-10-2013  Aanzet voor Regionaal Actieplan Discriminatie in de woonomgeving Noord Holland Noord

P1030311Een betere samenwerking organiseren in de aanpak van discriminatie in de woonomgeving onder regie van de gemeenten; dit is het belangrijkste verbeterpunt uit de regionale bijeenkomst die op initiatief van Art.1 Noord-Holland Noord en in samenwerking met het Landelijk Platform Woonoverlast op 3 oktober 2013 is georganiseerd.

Woonconsulenten van woningcorporaties Stichting Woonwaard, Van Alcmaer, Den Helder, Mooiland,  coördinatoren van gemeenten, de burgemeester van Castricum, wijkagenten van de gemeenten Hoorn, Den Helder, Texel en Enkhuizen hebben dit geconcludeerd aan de hand van workshop waarin we met elkaar een fictieve casus bespraken.

P1030310De workshop is vooraf gegaan door het warme welkom van Luc Hofmans (directeur Art.1 NHN) en de toelichting van de Gemeentelijke ombudsman Amsterdam (Tonne Cramer) op het onderzoek en advies van de ombudsman over het melden van woonoverlast bij de gemeente Amsterdam. Vervolgens heeft Riet van Loon (Landelijk Platform Woonoverlast)de aanpak van discriminatie in de woonomgeving uit de doeken gedaan, waarna Mirella Koster (Meldpunt Discriminatie) aan de hand van voorbeelden heeft toegelicht wat de rol van het meldpunt Discriminatie is.

De bijeenkomst is afgesloten met de uitnodiging om deel te nemen aan een projectgroep die de verbeterpunten in een “Regionaal Actieplan Discriminatie in de woonomgeving” uitwerkt. Meer informatie over dit traject is te verkrijgen bij Mirella Koster van Art.1 Noord Holland Noord, mkoster@art1nhn.nl

Wil jij ook het initiatief nemen tot het organiseren van een dergelijke bijeenkomst? Neem contact op met Riet van Loon, Landelijk Platform Woonoverlast.

04-06-2013  Strijp-S Eindhoven goede productieomgeving voor Aanpak Woonoverlast

In voorheen een lampenfabriek in Strijp-S in Eindhoven hebben we met zo’n 150 professionals in de aanpak van woonoverlast ervaringen uitgewisseld, knelpunten gedeeld en oplossingen naar voren gebracht op de 4e bijeenkomst van het Landelijk Platform Woonoverlast. Zestig geïnteresseerden in de geschiedenis van Philips hebben eerst de rondwandeling door Strijp-S gedaan.

Onder het genot van een heerlijk broodje hield namens onze gastheer Gemeente Eindhoven Robert Kuipers (Hoofd Integrale Veiligheid Gemeente Eindhoven) een welkomstwoord ter enthousiasmering van de aanwezigen. Hierna lichtte Jur Verbeek (LPW) de aanpak van woonoverlast en het escalatiemodel toe).

In deelsessies in zalen met namen als Dommel, Lava, Park is onder meer toegelicht hoe om te gaan met Hoarding (vervuiling). De aanpak met woonoverlastteams van de Gemeente Eindhoven is besproken, waarbij de gemeentelijke regierol essentieel is en informatie-uitwisseling een randvoorwaarde. Vanuit Woningcorporatie Breburg zijn de ervaringen met Skeave Huse in Tilburg gedeeld; een succesverhaal, zorg dat de huisvesting geen beloning is en dat de locatie structureel is. De Treiteraanpak Amsterdam zorgt dat neuzen dezelfde kant op staan, dat intimiderende gezinnen niet meer partijen tegen elkaar kunnen uitspelen en start een zoektocht naar Skeave Huse. Vanuit Bemoeizorg Eindhoven is het pleidooi om mensen zo vroeg mogelijk te ondersteunen, zodat ze in hun huidige woning kunnen blijven wonen en dat informatieuitwisseling hierbij een cruciale rol speelt. Zorg voor locale convenanten gegevensuitwisseling, zodat je de woonoverlast goed kunt aanpakken, sluit het Landelijk Platform af. De sprekers krijgen een presentje en de deelnemers kunnen met een mobieletelefoonhouder en een Factsheet Aanpak Woonoverlast aan de slag met de aanpak van woonoverlast.

Presentaties

Uitnodiging Landelijk Platform Woonoverlast 4 juni 2013

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden