Woonoverlast kan worden gestopt door inzet van verschillende instrumenten. Deze variëren van het voeren van een gesprek en buurtbemiddeling tot uithuisplaatsing, al dan niet in combinatie met de inzet van zorgverlening. Afhankelijk van de overlastsituatie worden instrumenten geselecteerd en in afstemming met de partners ingezet.

 

Klik op onderstaande vakken voor beschikbare instrumenten, presentaties en praktijkvoorbeelden. Wilt u voor een casus onderzoeken welke instrument(en) u het beste kunt inzetten, ga dan naar Beoordeel uw casus van het CCV.

bemiddeling
handhaving

Voorbeelden van een cluster toegepaste instrumenten zijn te vinden in:

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden