Discriminatie in de woonomgeving

Pesterijen, treiteren, discriminerende opmerkingen, vernielingen en andere vormen van – vaak stiekem – gedrag.  Je kunt je er niet aan onttrekken, je voelt je in de kou staan en ten einde raad ga je maar verhuizen.  De impact op je persoonlijke leven is enorm.

Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving

Logo+Discriminatie+in+de+woonomgeving

Om deze situaties in de kiem te smoren en een adequate oplossing te bieden hebben de professionals  in de aanpak van woonoverlast en discriminatie de handen ineen geslagen.  Door het Landelijk Platform Woonoverlast is in samenwerking met de anti-discriminatiebureau’s (Art.1, LBA, SAN, Natuurlijk Samen) , het LECD van de Politie, Aedes en op verzoek van het ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken de Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” ontwikkeld. Op 20 juni 2013 heeft de lancering plaatsgevonden van de voorbeeldaanpak Burgemeester Bolsius, Voorzitter Taskforce Platform Woonoverlast, door overhanding van het document aan Ralf Krooshof van het Ministerie van Sociale Zaken.

De Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving”  maakt de slag  van beleid naar de praktijk.  De krachten van de betrokken partners worden gebundeld door in de structurele aanpak van woonoverlast  de anti-discriminatiebureau’s als partner op te nemen en op lokaal niveau afspraken te maken over de doelstellingen, verantwoordelijkheden en werkwijze om dit soort situaties, onder regie van de gemeente op te lossen. De voorbeeldaanpak geeft concrete handreikingen en verwijzingen naar instrumenten om dit te realiseren.

Meer informatie of een presentatie/bijeenkomst over de Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving voor jouw partners in de aanpak?  Mail naar info@platformwoonoverlast.nl.

Lancering Voorbeeldaanpak 20 juni 2013

dis4dis5 dis1 dis2 dis3

Burgemeester Bolsius symboliseert de complexiteit van de aanpak van discriminatie in de woonomgeving door aan te geven dat er meerdere ministeries bij dit probleem betrokken zijn: Veiligheid en Jusitie, Sociale Zaken, Wonen. Met voorbeelden uit Amersfoort geeft hij aan dat het belangrijk is om te kijken naar wat er feitelijk is gebeurd. Media en inwoners kunnen ook zaken groter maken dan ze zijn, wat de oplossing van het probleem niet ten goede komt.

Ralf Krooshof van het ministerie van Sociale Zaken bevestigt de ingewikkeldheid van het oplossen van dit soort problemen. Dit kun je alleen oplossen door krachtig te zijn in verbindingen tussen gemeente, politie, buurtbemiddeling, woningcorporaties, anti-discriminatiebureau’s en andere partners in de aanpak. In de Voorbeeldaanpak wordt dit praktisch gemaakt. Het is belangrijk om nu het gedachtengoed verder uit te dragen door alle partners.Riet van Loon licht de voorbeeldaanpak toe en nodigt iedereen uit om nieuwe ideeen en praktische tips te delen. De aanwezigen geven aan dat gemeenten nog beter moeten worden aangehaakt.

Ingrid Warners (Samenwerkingsverband Antidiscriminatievoorzieningen) bespreekt een tweetal casussen met de aanwezigen. Ruud van den Boom (bestuurslid Aedes) bespreekt de mogelijke bijdragen van de woningcorporaties. Huismeesters en woonconsulenten spelen een belangrijke rol in de signalering van discriminatie. Ook kunnen woningcorporaties bijdragen door beter te onderzoeken wat er in hun woningen gebeurt bij signalen, zodat vroegtijdig problemen kunnen worden opgelost. Ook kan hierdoor een goede bijdrage worden geleverd aan het dossier.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de oproep om de voorbeeldaanpak zoveel mogelijk te verspreiden in het netwerk en vooral ook in de eigen praktijk ermee aan de slag te gaan.

Meer informatie of een presentatie over de Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving voor jouw partners in de aanpak?  Mail naar info@platformwoonoverlast.nl.

De anti-discriminatiebureau’s (ADB’s)

Bij Natuurlijk Samen zijn organisaties aangesloten die specifieke kennis hebben over discriminatie en de aanpak van incidenten in de woonomgeving waarbij homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders – zogenaamde lhbt’ers – het doelwit zijn. Natuurlijk Samen is een brede alliantie gericht op het verbeteren van de veiligheid van LHBT’ers in wijken en spreekt verantwoordelijken aan op hun taken.

In het Samenwerkingsverband Antidiscriminatievoorzieningen Nederland (SAN) hebben acht organisaties uit het hele land hun krachten gebundeld om de professionalisering van de antidiscriminatiebureaus en – voorzieningen in Nederland  verder te ontwikkelen. Als SAN willen de deelnemende organisaties hun expertise met elkaar uit wisselen en uitbreiden en daarmee de kwaliteit van hun opdracht in het signaleren, rapporteren en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling versterken.

De Landelijke Branche organisatie Antidiscriminatiebureau’s (LBA) is in augustus 2010 opgericht en zet zich in om de branche verder te professionaliseren en dient als aanspreekpunt voor het Ministerie. De brancheorganisatie behartigt in de meest brede zin de belangen van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV‟s) in Nederland. Thans zijn 11 regionale organisaties lid van de brancheorganisatie. De LBA werkt nauw samen met politie en Openbaar Ministerie inzake de strafrechtelijke afdoening van discriminatiezaken.

Art.1,  het kenniscentrum discriminatie Nederland, verzamelt en documenteert kennis over discriminatie en doet zelf onderzoek naar discriminatie en mensenrechten.

Het Landelijk Platform Woonoverlast heeft ruime ervaring met de aanpak van problemen in de woonomgeving. Het platform richt zich op advisering en ondersteuning van ketenpartners als gemeente, politie, woningbouwcorporaties en wijkorganisaties.

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden