Uit onderzoek blijkt dat de complexiteit toeneemt van de problemen waar buurtbemiddelaars voor komen te staan: multiprobleemgezinnen, psychiatrische problematiek en zwaar geëscaleerde ruzies. Gemiddeld 20% van de aangemelde zaken voor buurtbemiddeling is complex. Zie: Complexe burenruzies nemen toe. Het onopgelost laten van dergelijke conflicten kan leiden tot gezondheidsklachten bij de buren en kan bijdragen aan verdere escalatie van het conflict naar omwonenden. Dat is ongewenst.

In complexe zaken volstaat buurtbemiddeling niet. Dat zelfde geldt voor burenruzies waar geweld aan te pas is gekomen of aangifte bij de politie is gedaan. Dat zijn contra-indicaties om buurtbemiddeling in te zetten. In dit soort conflicten biedt mediation uitkomst. Een mediator is onafhankelijke en onpartijdige professional. De mediator begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen de buren en stelt hen in staat om op zoek gaan naar gezamenlijke belangen die een oplossing mogelijk maken. Zo kan mediation bijdragen aan een verbeterde verstandhouding tussen de buren. En dat is belangrijk, want zij blijven elkaar tegenkomen.  .

Keuze: óf buurtbemiddeling óf mediation

Om te voorkomen dat bewoners na een buurtbemiddeling niet meer opnieuw, dit maal via mediation, met elkaar in gesprek willen, vraagt dit in een vroeg stadium om een keuze: óf buurtbemiddeling óf mediation. Lichte zaken naar buurtbemiddeling, complexe ruzies naar mediation als effectieve stap naar een leefbare situatie. Op deze wijze vullen buurtbemiddeling en mediation elkaar goed aan.

Hoe werkt mediation in de buurt?

Mediation is op de toekomst gericht, is duurzaam en bespaart kosten. Mediation start met een individueel intakegesprek. Tijdens het eerste gezamenlijke gesprek ondertekenen de buren en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin onderschrijven zij de spelregels van mediation: deelname is vrijwillig, wat besproken wordt is vertrouwelijk en de mediator is onpartijdig en onafhankelijk. De mediation omvat vaak meerdere gezamenlijke gesprekken, waaraan naast de buren ook andere partijen kunnen meedoen, zoals de woningbouwcorporatie, een mantelzorger of zorgverlener. Komen de buren tot afspraken, bijvoorbeeld over gedrag en communicatie, dan leggen zij die vast in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst is bindend. Houden de buren zich niet aan de afspraken, dan kunnen zij daarvan nakoming bij de rechter vorderen. Voor meer informatie, zie: https://mediationnederland.nl/dossier/buren/.

Kosten

Een mediation omvat een aantal gesprekken van een a twee uur. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak ongeveer twee tot vijf gesprekken. Mediators hanteren een uurtarief. Informatie daarover kunt u vinden op de site van de mediator. Wie de kosten van mediation betaalt wordt onderling afgesproken. Dat kunnen de buren zijn, maar ook de gemeente of een woningbouwvereniging kan de kosten op zich nemen. Deelnemers aan mediation kunnen wellicht in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation (een toevoeging). De overheid betaalt dan een belangrijk deel van de kosten. Of men hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van het inkomen van de deelnemers. Voor meer informatie, kijk op https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand. In sommige gevallen dekt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van de mediation. Check daarvoor de voorwaarden. Vaak is de vergoeding wel aan een maximum gebonden.

 

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden