Netwerk van professionals

Het Landelijk Platform Woonoverlast is een netwerk van professionals vanuit gemeente, woningcorporaties, politie, GGD, GGZ, zorginstellingen en sociale/wijkteams die vanuit de praktijk te maken hebben met overlast in de woonomgeving en personen met verward gedrag.

Onafhankelijke, verbindende, praktische experts

Ter ondersteuning van professionals in de praktijk vormen we een onafhankelijk netwerk van zzp-experts. Professionals met hart voor de aanpak van woonoverlast. We zijn onafhankelijk, verbinders en hebben praktijkervaring met overlast in de woonomgeving en personen met verward gedrag.

Ter beschikking stellen van kennis en ervaringen

Door praktische handreikingen, een voorbeeldaanpak en het delen van ervaringen worden gemeenten, woningcorporaties, zorgpartners en wijk/sociale teams ondersteund in het (structureel) oplossen van overlast in de woonomgeving.

Doel

Het doel van het Landelijk Platform Woonoverlast  is om te komen tot een aanzienlijke afname van lokale woonoverlast door de invoering van een structurele ketenaanpak onder regie van de gemeente. In deze aanpak werken gemeente, politie en woningcorporatie oplossingsgericht samen. Zorginstellingen en buurtbemiddeling zijn belangrijke partners.

Wat we doen

Het Landelijk Platform Woonoverlast werkt aan kwaliteitsverbetering van de aanpak woonoverlast. Dat doen we door:

 • Transparantie
  Inzichtelijk maken van de problematiek in de praktijk van woonoverlast voor bestuurders
 • Interactieve kennisdeling
  Praktische kennis en ervaringen over de aanpak van woonoverlast delen.
 • Instrumenten
  Stimuleren van het toepassen van beschikbare instrumenten.
 • Dynamische standaarden
  Het blijvend met elkaar ontwikkelen en toepassen van praktische handreikingen/standaarden voor professionals
 • Oplossen knelpunten
  Het leggen van verbindingen met relevante partijen, daar waar knelpunten in de uitvoering opduiken.

Voor wie

Inmiddels telt het platform meer dan 1500 leden. Naast professionals uit zo’n 90 gemeenten, zijn medewerkers aangesloten van woningcorporaties, GGD, Buurtbemiddeling, politie, Maatschappelijk werk, GGZ-instellingen, Sociale Zaken- en werkgelegenheid, Antidiscriminatiebureau’s en Verenigingen van eigenaren.

De leden van het Landelijk Platform Woonoverlast krijgen de digitale nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en kunnen kennis en ervaring delen op deze bijeenkomsten en op het forum. Hiervoor organiseert maatwerk workshops, praktijkbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven, groepsforum op LinkedIn Landelijk Platform Woonoverlast (500 deelnemers), lokale expertsessies en trainingen.

Als professional in de aanpak van woonoverlast kun je deelnemen aan het Landelijk Platform Woonoverlast. Aanmelden kan met het formulier hier rechts, onder het kopje Contact of door een mail te sturen naar info@platformwoonoverlast.nl.

 

Kortom, vanuit het platform wordt de samenwerking gezocht met verschillende disciplines en creatieve praktische oplossingen gevonden voor knelpunten. Door deze verbindingen leiden nieuwe inzichten tot verrassende resultaten. Het platform inspireert niet alleen, het begaat ook nog eens ongebaande wegen en toont lef! 

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden