een schets

Bijgewerkt (voor zover bekend): augustus 2019 (laatste aanpassing: besluitvorming Deventer)

Voor een aantal overlastgevers is de Skaeve Huse een oplossing. Deze stand van zaken geeft een globaal overzicht van gemeenten waar Skaeve Huse een onderwerp is. Ben je op zoek naar een contactpersoon bij een gemeente die hieronder wordt genoemd of heb je aanvullende informatie, mail dan naar info@platformwoonoverlast.nl. Meer informatie:  Tips Skaeve Huse

Amsterdam: Per stadsdeel in het kader van de Treiteraanpak een geschikte locatie aangewezen. De locaties liggen op enige afstand van een woonwijk zodat de bewoner van de containerwoning niet opnieuw overlast veroorzaakt. Zodra er zich een bewoner aandient, wordt de container geplaatst.

Deventer: Het college heeft in november 2019 het voornemen uitgesproken te stoppen met het project Skaeve Huse. Redenen hiervoor zijn enerzijds de veel hogere kosten van de ontwikkeling en anderzijds het feit dat er momenteel minder behoefte lijkt te bestaan aan dit soort woningen. Formeel wordt het besluit genomen door de gemeenteraad in november 2019 bij de behandeling van de begroting van 2020.

Meer informatie:

Dordrecht: Voor verslaafden, mensen met GGZ-problematiek en/of overlastgevers is gestart met de oriëntatie op het traject. De gemeenteraad van Dordrecht heeft een positief besluit genomen op het voorstel 5 skaeve huse en een kantoorunit te realiseren op de Kerkeplaat in Dordrecht. (februari 2018)

Ede: Het Plan van Aanpak, inclusief de locatiecriteria is vastgesteld. De locatiekeuze is nu in voorbereiding. Doelgroepen zijn overlastgevers in wijken en zorgmijdende personen (met name niet functioneren in groepsopvang).

Skaeve Huse Eindhoven

Eindhoven: Twaalf Skaeve Huse en een beheerdersunit zijn eind 2016 klaar voor bewoning.Trudo heeft inmiddels een beheerder aangesteld die gaat toezien op de dagelijkse gang van zaken en ook aanspreekbaar is voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De bewoners komen straks niet allemaal tegelijk, maar één voor één. Zo blijft de situatie beheersbaar en kan de groep zorgvuldig worden samengesteld. In februari 2019 is de evaluatie van de Skaeve Huse gedaan.

Emmen: De voorbereidende plannen voor huisvesting van dak- en thuislozen met GGZ-problematiek zijn op papier gezet. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Groningen: In Groningen wordt een project “Skaeve Huse” gestart als onderdeel van een bredere aanpak om de door/uitstroom naar zelfstandige huisvesting van cliënten uit Beschermd Wonen en de Opvang.

Kampen: Skaeve Huse zijn sinds 1994 gereed.

Nijmegen: In Nijmegen is de procedure voor de locatiekeuze gestart. Na besluitvorming zal worden gestart met de procedure Ruimtelijke Ordening. De doelgroep is langdurig dak- en thuislozen.

Rotterdam: De Skaeve Huse voor overlastgevers zijn in Rotterdam geopend in juni 2017. Er zijn 11 woonunits en 1 beheerdersunit geplaatst. Het traject is uitgevoerd met een begeleidingsgroep van bewoners en bedrijven.  De bewoners huren zelfstandig met een huur-zorg/begeleidingscontract. Er is 24/7 toezicht georganiseerd en minimaal 40 uur begeleiding per week ter plekke. In februari 2019 is de evaluatie van het eerste jaar beschikbaar.

Meer informatie:

‘s-Hertogenbosch: Voor mensen met LVB, psychische problemen, verslaving en/of structureel daklozen vindt de oriëntatie plaats naar een woonvoorziening voor langdurig verblijf.

Tilburg: De Skaeve Huse zijn gereed.

Utrecht: In het gebied Overtuin in Leidsche Rijn zijn eind maart 2017 zeven Skaeve Huse en circa 500 sociale huurwoningen geplaatst.

Venlo: De Skaeve Huse moeten in Venlo nog worden ontwikkeld. De doelgroep zal bestaan uit overlastgevende mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Meer informatie en interessante links:

 

Stappen in de ontwikkeling van Skaeve Huse

  1. Doelgroepbepaling/bewoners
  2. Criteria voor locatie
  3. Keuze locatie(s)
  4. Ruimtelijke ordening procedure
  5. Woningen
  6. Communicatie/omwonenden
  7. Samenwerkingscontract
  8. Zorg en begeleiding

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden