De totstandkoming van Skaeve Huse is maatwerk en een ontwikkelingsproces waar politiek, gemeenteambtenaren uit het zorg en veiligheidsdomein, woningcorporaties en politie een bijdrage aan kunnen leveren. Er is gekozen om hier voorbeelden te plaatsen gebaseerd op aanbevelingen uit de praktijk van Skaeve Huse. De volgende thema’s zijn beschikbaar:

A. Criteria voor de locatieselectie

B. Aandachtspunten bij communicatie met omwonenden

C. Verantwoordelijkheden beheer en toezicht Skeave Huse

Vragen? Neem contact op met Riet van Loon info@platformwoonoverlast.nl.

A. Criteria voor de locatieselectie

 • Geringe kans op overlast naar de omgeving: Een afstand van minimaal 50 meter tot bestaande woonbebouwing of andere gevoelige functies. Afgezonderde locatie.
 • Maximale aantal wooneenheden. Liefst zoveel mogelijk afstand tussen de eenheden.
 • Bij meer dan 5 wooneenheden een beheerdersruimte.
 • Een-persoonswooneenheden: 30-40 m2 met eigen keuken en sanitair en eigen buitenruimte, vergelijkbaar met studentenhuisvesting. Twee-persoonseenheden: 40-50 m2 (2 kamers + keuken)
 • Zo min mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen (evt. een gemeenschappelijke wasmachineruimte)
 • Minimale voorzieningen. Vandalisme bestendig, robuuste uitvoering, goed schoon te houden, brandalarm.
 • De huisvesting mag wel/geen beloning zijn (of als zodanig worden ervaren) voor overlastgevend gedrag (qua luxe, aantal M2, locatie).
 • Bij tijdelijke huisvesting moet snelle plaatsing mogelijk zijn. Vergelijkbaar met de crisisopvang in de GGZ. De doorstroming moet worden geborgd. Omdat de uitstroom niet strak te reguleren is, moet het aantal huisvestingseenheden flexibel zijn.

B. Aandachtspunten bij de communicatie naar omwonenden

 • Aan communicatie met omwonenden wordt veel aandacht besteed via informatiebijeenkomsten waar één-op-één contact tussen professionals en omwonenden centraal staat. (geen massale bewonersbijeenkomsten).
 • Betrek omwonenden bij het beheer.  Richt een klankbordgroep van omwonenden op. Breng met kritische omwonenden een bezoek aan een reeds bestaande locatie elders in het land. Stel gezamenlijk een buurtbeheerplan op. De totstandkoming hiervan geeft vertrouwen.

C. Verantwoordelijkheden beheer en toezicht

Voor een goed beheer en toezicht moeten de verantwoordelijkheden van alle partners helder zijn, zodat de regievoerder de kwaliteit van beheer en toezicht kan borgen.

 

Taken van de huismeester/sociaal beheerder:

 • is 24 uur bij de start telefonisch bereikbaar (voor omwonenden)
 • gaat onregelmatig langs afhankelijk van de mogelijke “piekmomenten” (niet voor 10 uur ‘s morgens, maar wel begin van de avond).
 • spreekt bewoners aan op ongeoorloofd gedrag
 • schakelt de politie in als er sprake is van criminele situaties (aandachtsvestiging, afspraak met de politie)
 • geeft andere signalen door aan partners bv woonbegeleiding/hulpverlening/jeugdzorg.

Huisvesting: op de locatie is een kleine eenheid waar de toezichthouder terecht kan (unit van 14m2?)

 

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden