Tips voor als u overlast heeft van uw buren

Muziek, feestjes, hard lopen, klussen, met de deuren slaan, blaffende honden, troep in het trapportaal, geuren. Het kan allemaal overlastgevend voor u zijn. Ook kunt u jarenlange overlast en intimidatie ervaren van uw buren. Hierna een aantal suggesties voor wat u kunt doen van lichte tot zware overlast.

Meer informatie over wat u kunt doen bij overlast van de buren, zie Problemen met je buren. Hier kunt u ook vinden welke buurtbemiddelingsorganisatie bij u in de buurt actief is.

Logo+Nationale+Hulplijn+Woonoverlast

 

Voor een luisterend oor over uw ervaringen met woonoverlast bel:

Heeft u overlast van uw buren?

Ga in gesprek!

Ga eerst rustig en vriendelijk met uw overlastgevende buren praten. Als zij niet weten wat er mis is, kunnen zij de overlast ook niet stoppen. Schakel niet direct de politie of de verhuurder in. Ruzie maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen. Geef zo duidelijk mogelijk aan waar u precies last van heeft en stel mogelijke oplossingen voor.

Heeft u ruzie met uw buren?

Buurtbemiddeling helpt!

Het kan zijn dat u ruzie met uw buren heeft en u er zelf niet met uw buren uitkomt. Dan kan buurtbemiddeling helpen. Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars kunnen u door hun onafhankelijke rol verder helpen. U kunt zelf contact opnemen. Klik hier voor een buurtbemiddelingsorganisatie bij u in de buurt.

Denkt u dat uw buren hulp nodig hebben?

Meld de overlast bij uw meldpunt Zorg & overlast

Als er sprake is van ernstige verslaving, zware psychische problemen of problemen binnen een gezin of relatie dan kunt u het beste contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast of de GGD bij u in de regio of buurt. Zij kunnen met zorg en hulp mogelijk een oplossing bieden.

Wordt u bedreigd, gediscrimineerd of voelt u zich onveilig?

Bel de politie of het meldpunt Discriminatie

Als u serieus bedreigd, gestalkt en/of lastig gevallen wordt, neem dan contact op met de politie. Is er sprake van discriminatie, dan kunt u contact opnemen met het  Meldpunt Discriminatie bij u in de regio. U kunt ook uw woningcorporatie inschakelen. De corporatie kan uw buren aanspreken op overlastgevend gedrag, want een huurder moet zich “als een goed huurder gedragen”.

Heeft u al jarenlange hevige overlast?

Dan kunt u het volgend doen:

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden