Als inwoner wilt u plezierig wonen in uw stad of dorp. Soms lukt dat niet. Heeft u als huurder bijvoorbeeld last van asociaal gedrag, geluidsoverlast en/of intimidatie van uw buren, dan kan er sprake zijn van woonoverlast. Wilt u weten wat u in het algemeen kunt doen bij overlast van buren? Ga dan naar de mogelijkheden voor u.

Als de overlast voortgaat

Bij huurders die voortdurend en onduldbare overlast veroorzaken bestaat er voor de verhuurder de mogelijkheid om de huurrelatie met de huurder te beëindigen; de verhuurder kan de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en de ontruiming  van de woning uit te spreken op grond van voortdurende en onduldbare overlast.

Een verhuurder kan zo een verzoek doen omdat de huurder bij overlast namelijk contractbreuk pleegt. In de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst is contractueel overeengekomen dat de huurder en/of zijn bezoek geen overlast mag veroorzaken. Dus ook al ervaart de verhuurder (bijvoorbeeld een woningcorporatie) de overlast niet zelf – die overlast wordt immers door omwonenden ervaren -, dan kan de verhuurder ingrijpen omdat de huurder ten opzichte van de verhuurder tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden